Giúp sinh viên hiểu giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử

Nhằm tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, giao lưu học tập, đồng thời hiểu hơn về giá trị của những loại hình nghệ thuật dân gian, Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) phối hợp cùng Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau tổ chức giới thiệu nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ kết hợp biểu diễn tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2019 trong học đường.