Thầy giáo thương binh

Sau thất bại nặng nề trên chiến trường miền Nam, chiến lược “chiến tranh đặc biệt” bị phá sản, đế quốc Mỹ thiết lập chiến lược “chiến tranh cục bộ” với mục đích nhằm tiêu diệt bộ đội chủ lực quân Giải phóng, “bình định nông thôn”. Chúng đã mở liên tiếp hai cuộc phản công chiến lược mùa khô: Đông - Xuân 1965 - 1966 và 1966 - 1967 bằng hàng loạt cuộc hành quân “tìm diệt” và "bình định”.