Hội thảo khoa học “Chúa Nguyễn với đất Phương Nam” góp phần làm rõ công lao của các Chúa Nguyễn

“Chúa Nguyễn với đất Phương Nam” là chủ đề hội thảo khoa học do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đồng chủ trì ngày 3/6 tại TP Huế, với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu sử học trong nước, góp phần làm rõ công lao của các Chúa Nguyễn.