TPHCM mong muốn văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo để có nhiều tác phẩm hay về đời sống, về sự phát triển của TP

Lãnh đạo TP rất tin tưởng vào tài năng, tình cảm của các văn nghệ sĩ đối với TP, đất nước. Chúng tôi mong muốn văn nghệ sĩ tiếp tục giữ tình cảm, tiếp tục sáng tạo để có nhiều tác phẩm hay về đời sống của người dân TP, về sự phát triển của TP trong sự phát triển chung của đất nước...