TP. Hồ Chí Minh: Cần gắn liên kết phát triển các tour du lịch đến với các bảo tàng

Đoàn giám sát của HĐND TPHCM do đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát Sở Văn hoá và Thể thao TP về tình hình thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của HĐND TP về kết quả giám sát việc bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn TP và Khảo sát công tác chuẩn bị nội dung chương trình Dân hỏi Chính quyền trả lời tháng 10 chủ đề “Phát huy giá trị Lịch sử - Văn hóa trong phát triển Du lịch tại TPHCM”.