Hồ Chí Minh - Nâng niu tất cả chỉ quên mình

Với dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh là sự kết tinh những gì tốt đẹp, ưu tú nhất của trí tuệ và tư tưởng, tình cảm và đạo đức, nhân cách và lối sống. Người tiêu biểu cho cốt cách, bản lĩnh, bản sắc văn hoá của nhân dân Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) là dịp để hậu thế nhớ ơn Người - vị Cha già dân tộc, bậc vĩ nhân mà mỗi khi nhắc đến, hàng triệu con dân đất Việt đều thổn thức.