Cấp phép khai quật khảo cổ lần 3 tại Di chỉ Thác Hai, tỉnh Đắk Lắk

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1504/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng Đắk Lắk khai quật khảo cổ lần thứ 3 tại Di chỉ Thác Hai thuộc Thôn 6, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.