Hà Tĩnh: Tổ chức lễ khánh thành trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, đền thờ Nguyễn Văn Giai

Xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và dòng họ Nguyễn Văn vừa tổ chức lễ khánh thành trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đền thờ danh nhân Tể tướng Nguyễn Văn Giai.