Kiên Giang: Danh Dung - Vị sư trụ trì hết lòng vì an sinh xã hội

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đại đức Danh Dung, trụ trì chùa Khmer Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc (Vĩnh Thuận) luôn có những việc làm thiện nguyện đầy tính nhân văn giúp người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.