Nước mắt của biệt động Sài Gòn

Tôi quen biết bà đã lâu, được nghe bà kể về cuộc đời chiến đấu của mình và đồng đội ở thành phố Sài Gòn này trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước thật thích thú. Tên bà là Vũ Minh Nghĩa, bí danh Chính Nghĩa, người con gái Củ Chi gan dạ, chiến sỹ biệt động Đội 5 của Biệt động Sài Gòn khi xưa.