Đồng chí Trang Dung: Bí thư đầu tiên của Ban Hoa vận Sài Gòn - Chợ Lớn

Đồng chí Trang Dung tên thật là Phù Diệu Đông. Ông sinh ngày 5 tháng 10 năm 1917 tại huyện Văn Xương, đảo Hải Nam, Trung Quốc. Ông xuất thân trong một gia đình trí thức, thân sinh ông là bác sĩ, tốt nghiệp Đại học Y khoa Bắc Kinh.