Tái bản tác phẩm Phạm Hùng - Người chiến sĩ dạ sắt gan đồng

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa tái bản cuốn sách Phạm Hùng - Người chiến sĩ dạ sắt gan đồng của tác giả Nguyễn Chiến Thắng, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 – 11/6/2022).