"Khánh Thượng - Một khúc sông Đà huyền sử" - Du ký của Phan Anh

Đã từng một thời, trầm tích văn hóa của vùng đất Khánh Thượng bên bờ sông Đà đẹp đẽ và oai linh. Nhưng giờ đây dấu tích của một thời dựng nước cũng đã phôi pha theo những lò vôi hàng chục năm qua. Núi Chẹ bên bờ Đà giang vòi vọi vươn lên sừng sững giữa trời cao cùng với ghềnh Bợ một thời từng là thắng cảnh...