Sân khấu TP Hồ Chí Minh: Đổi mới phương cách hoạt động để tồn tại

Thay vì ra mắt suất diễn đều đặn mỗi tuần đón khán giả, hiện, một số sân khấu TP Hồ Chí Minh đang dần áp dụng mô hình biểu diễn theo mùa. Đây được cho là hướng đi linh động trong tình hình sân khấu nói chung đang gặp khó khăn.