Tổ chức sinh hoạt chuyên đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đạo đức liêm chính thông qua vở kịch "Biến dạng"

Sáng 3/7, trong khuôn khổ sinh hoạt chuyên đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đạo đức liêm chính, các nghệ sĩ tại Nhà hát Tuổi trẻ (Bộ VHTTDL) đã biểu diễn vở kịch "Biến dạng".