VSIP Quảng Ngãi: Thu hút được 31 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký 977 triệu USD, sẽ tạo ra 53.000 việc làm cho lao động địa phương

Dự án Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi là dự án VSIP thứ 5 tại Việt Nam. Đây cũng là dự án đầu tiên mang thương hiệu VSIP tại miền Trung. Dự án được chính thức khởi công vào ngày 13/9/2013 trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước Việt Nam và Singapore.