Rà soát công tác tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

Sáng 30/11, tại trụ sở Bộ VHTTDL, ông Trần Hoàng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTTDL đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị các công tác tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.