An Giang: Nhiều lễ hội, sự kiện sôi nổi, hấp dẫn diễn ra ở khu vực Châu Đốc, Tịnh Biên vào đầu tháng 6/2023

Vào đầu tháng 06 này, sẽ có nhiều Lễ hội đặc sắc, sự kiện hấp dẫn được tổ chức ở khu vực Thành phố Châu Đốc và Thị xã Tịnh Biên (An Giang).