Giải mã di tích 5 "Ông Thẻ" ở An Giang (Kỳ II)

Giai thọai kể rằng, vào khoảng năm 1870, người dân địa phương phát hiện trong lùm cây ven bờ rạch một cây trụ gỗ có chạm khắc búp sen. Vốn là con cháu những nghĩa quân kháng chiến thuộc quyền Quản cơ Trần Văn Thành nên họ biết đó là Ông Thẻ.