Nghèo giữa rừng vàng

Kể từ khi bị “ghi danh” vào vùng lõi và nay là vùng đệm trong thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cuộc sống của hơn 300 hộ dân bản Pốn Thành Công, Cao Hoong, Kịt (xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đang bị buộc chặt bởi những quy định nghiêm ngặt “đè” lên những nhu cầu thiết yếu. Sống giữa rừng vàng nhưng người dân nơi đây thiếu đất ở, đất sản xuất… cái nghèo, khó vẫn dai dẳng đeo bám…