Người phụ nữ đã dành hơn nửa cuộc đời mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Sinh ra và lớn lên tại thành phố mang tên Bác, sớm kế thừa tinh thần yêu nước, thương dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thị Nguyệt đã dành hơn nửa cuộc đời của mình để đồng hành với bà con nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đây vốn là phẩm chất truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và được kết tinh qua nhiều thế hệ...