Hội thảo “Ảnh hưởng của các nền kinh tế sáng tạo với tương lai của ngành du lịch khu vực châu Á Thái Bình Dương”

Hội thảo thu hút sự tham gia của các bên liên quan ở các nền kinh tế phát triển và đang phát triển, các tổ chức giáo dục đào tạo và các chuyên gia du lịch.