Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Việt Nam nhận thức đầy đủ vai trò của văn hóa như một động lực phát triển bền vững

Trong khuôn khổ ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững (MONDIACULT 2022) tại Mexico (ngày 29/9/2022), Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã tham dự, có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chuyên đề “Văn hóa vì sự phát triển bền vững”, tiếp xúc và làm việc Chủ tịch Hội đồng Chấp hành UNESCO và một số Trưởng đoàn, Bộ trưởng phụ trách văn hóa các nước tại Hội nghị.