Tham luận "Công nghệ số giúp nâng tầm các sản phẩm văn hóa xứ Nghệ ra công chúng"

Sáng nay 27/12/2023, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học "Từ đề cương Văn hoá Việt Nam - Định hướng chiến lược phát triển Văn hoá tỉnh Nghệ An đến năm 2030". Tại Hội thảo, Ths. Kiều Công Thược - Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN - Tổng Thư ký Liên minh Công nghệ VTA có bài tham luận "Công nghệ số giúp nâng tầm các sản phẩm Văn hoá xứ Nghệ ra công chúng". Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển trân trọng đăng bài tham luận này.