Vĩnh Long: Bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn, hát dân ca Nam Bộ

Sau 2 ngày diễn ra với các tiết mục sinh động, hấp dẫn, tối 29/9, Hội diễn Đờn, hát dân ca Nam Bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm 2022 đã khép lại.