Bến Tre: Giữ gìn và phát huy bền vững giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ

Đề án số 780 về “Bảo vệ và phát huy bền vững giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017 - 2020” do UBND tỉnh ban hành ngày 3-7-2017 nhằm hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT tỉnh nói riêng và ở khu vực Nam Bộ nói chung, góp phần giữ vững danh hiệu đã được Tổ chức UNESCO công nhận “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.