TX.Thuận An: Quảng bá nghệ thuật đờn ca tài tử

Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao TX.Thuận An vừa tổ chức chương trình giao lưu đờn ca tài tử và cải lương năm 2019.