Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 60 năm Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc

Sáng 3/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 60 năm Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc (2/3/1963 - 2/3/2023).