Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khai mạc hội thao huấn luyện tàu năm 2022

Chiều nay 5/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khai mạc hội thi tàu, xuống, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2022.