Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại Thanh Hóa: Cải thiện chất lượng cuộc sống người cao tuổi

Hiện nay Thanh Hóa là tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Các CLBLTHTGN tại Thanh Hóa có từ 50-70 người; trong đó phần lớn là người cao tuổi (60 tuổi trở lên).