Viện đào tạo Quốc tế Excellent tổ chức định hướng nghề nghiệp cho phụ huynh, học sinh trên toàn quốc vào thứ 5 hàng tuần

Viện đào tạo Quốc tế Excellent tổ chức định hướng nghề nghiệp cho phụ huynh, học sinh trên toàn quốc.