Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ bằng tình yêu và trách nhiệm, tài năng và sáng tạo đều có thể đóng góp cho Tổ quốc

Chiều 29/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024.