Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh: Lan tỏa phong trào đọc sách nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4

Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng: Là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người; là người thầy thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô biên. Đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu cần thiết của xã hội loài người trên toàn thế giới…