Ông Thích Minh Tuệ gầy xọp sau nhiều ngày bị các Youtuber, Tiktoker bám theo quay, chụp

Trước sự "đu bám" của nhiều Tiktoker, Youtuber, ông Thích Minh Tuệ đã phải lên tiếng nói với những người theo chân: "Con đề nghị tất cả mọi người ra về, con không cần hộ pháp"…