Đà Nẵng quảng bá du lịch tại Hàn Quốc, phát động chiến dịch "Enjoy Da Nang Again"

Đà Nẵng tổ chức chương trình quảng bá xúc tiến du lịch tại Seoul, Hàn Quốc, đồng thời chính thức phát động chiến dịch Enjoy Da Nang Again để thu hút khách Hàn Quốc quay trở lại Đà Nẵng.