Á hậu Nguyễn Băng Châu chính thức trở thành WLIN Partner của WLIN Global Holdings

Á hậu Nguyễn Băng Châu - Chủ tịch WLIN Emerald, Chủ tịch sáng lập công ty International Emerald Corporation (IEC), Giám đốc Redsun Capita đã chính thức trở thành WLIN Partner của Công ty cổ phần Tập đoàn Mạng lưới Nữ lãnh đạo Quốc tế WLIN Global Holdings (WGH).