Xu hướng phát triển du lịch trong thời kỳ mới và quảng bá du lịch trên sóng truyền hình

Du lịch là một trong những trụ cột chính của thương mại quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới và là động lực tăng nguồn thu nhập đối với nhiều nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.