Đắk Nông: Khai thác tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại Đắk Nia

Tiềm năng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ, thơ mộng và những giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa độc đáo của cộng đồng người Mạ đang mở ra cho xã Đắk Nia những vận hội lớn để phát triển du lịch cộng đồng.