Vĩnh biệt Nhà văn Lê Phương - tác giả kịch bản phim "Biệt động Sài Gòn"

Nhà văn, nhà biên kịch Lê Phương đã qua đời vào tối 14/5/2022 vì tuổi cao sức yếu. Ông hưởng thọ 89 tuổi.