Tác phẩm "Tôi là Bêtô" của Nguyễn Nhật Ánh được dịch và xuất bản tại Hàn Quốc

Ngày 27/9, tác phẩm "Tôi là Bêtô" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã được một nhà xuất bản Hàn Quốc mua bản quyền để dịch và xuất bản tại Hàn Quốc.