“Dòng máu cao quý” - cuốn hồi kí lọt vào danh sách “100 cuốn sách tiêu biểu của năm” do tạp chí văn học uy tín Lire bầu chọn

Amélie Nothomb là cái tên quen thuộc của nền văn học đương đại, đặc biệt tại các nước nói tiếng Pháp. Bà được biết đến với văn phòng giàu liên tưởng và vô cùng mãnh liệt. Tác phẩm “Dòng máu cao quý” là cuốn hồi kí của Amélie Nothomb, được lọt vào danh sách “100 cuốn sách tiêu biểu của năm” do tạp chí văn học uy tín Lire bầu chọn.