Nhà văn Đức Anh ra mắt tác phẩm “Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời”

Ngày 25/3/2023, tại Hà Nội đã diễn ra buổi giao lưu ra mắt tác phẩm “Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời” của nhà văn Đức Anh. Tại đây, nhiều vấn đề của diện mạo văn chương thế hệ 9x đã được phân tích dưới những góc nhìn thú vị.