"Bờm xứ Đoài" - Từ lục bát đốt đình cho đến dựng quán thơ xứ Đoài

Kỹ sư, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên cán bộ của một Viện nghiên cứu đầu ngành quân đội, đã viết đơn xin nghỉ hưu ở tuổi 45, về mở thư viện - quán (Xứ Đoài Books - Xứ Đoài Thi quán), tạo lập hệ sinh thái giá trị về Sách và lan tỏa văn hóa đọc tới mọi người nhằm xây dựng “Bảo tàng văn học Xứ Đoài”.