Phú Thọ: Các trường học ở Yên Lập công khai, minh bạch thu, chi ngay từ đầu năm học

UBND huyện Yên Lập đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND tỉnh Phú Thọ đảm bảo công khai, minh bạch trên tinh thần thu bù chi.