Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc chính thức là đơn vị khảo thí Cambridge tại Hà Nội

Ngày 07/04/2024, hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS tại khu vực miền Bắc tổ chức buổi lễ đánh dấu cột mốc VUS được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt là Đơn vị Khảo thí Cambridge tại Hà Nội.