Khởi động cuộc thi vẽ tranh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mang tên ‘‘Hoan hô chiến sỹ Điện Biên’’

Đây là cuộc thi dành cho học sinh với phương châm kinh phí phục vụ cho cuộc thi từ nguồn lực xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Trẻ em là những mầm non tương lai, xứng đáng được nhận tình yêu thương từ xã hội. Các em thí sinh sẽ được hưởng những quyền lợi tốt nhất, giải thưởng có giá trị xứng đáng khi tham gia cuộc thi.