Quảng Trị: Tổ chức “Tiết học biên giới” giáo dục chủ quyền cho các em học sinh

Sáng ngày 08/4/2024 tại Cột mốc 605, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo và Trường THCS Lao Bảo phối hợp tổ chức Chương trình “Tiết học biên giới” cho gần 300 học sinh và giáo viên Trường THCS Lao Bảo.