Đắk Nông: Tập trung nguồn lực để cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội

Tỉnh Đắk Nông đang triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng với mục tiêu đưa các dự án "về đích" trong năm 2025. Trong đó, tỉnh đang tập trung nguồn lực để cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường huyết mạch, có lưu lượng phương tiện giao thông lớn.