Bạc Liêu chung tay xây dựng xã hội bình đẳng, không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Ngày 15/11, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 (từ 15/11-15/12/2022).