Huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang): Huy động mọi nguồn lực giúp đỡ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo

Huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã huy động mọi nguồn lực, chung tay giúp đỡ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, tạo điều kiện các hộ này an cư lạc nghiệp, vươn lên ổn định cuộc sống.