Giới thiệu di sản Đờn ca tài tử Nam bộ đến thiếu nhi TP Thủ Đức

Ngày 24/7, Nhà Thiếu nhi TP Thủ Đức đã tổ chức chương trình giới thiệu nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đến các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đội nhóm chuyên thuộc Nhà Thiếu nhi TP Thủ Đức.