Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

Sáng 13/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định về đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật. Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo; Văn phòng Chính phủ; Vụ Đào tạo; Vụ Pháp chế.