Lễ hội Cầu Bông của người Kinh ở Bình Phước được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Cầu bông ra đời vào khoảng nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, gắn với quá trình hình thành các ngôi đình thần và hoạt động sản xuất nông nghiệp của cư dân người Kinh sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Phước.