Về bộ phim điện ảnh Đất rừng phương Nam: Cẩn trọng khi làm phim có yếu tố lịch sử

Từ trường hợp mới nhất của bản điện ảnh Đất rừng phương Nam, những tranh cãi xung quanh việc làm phim từ các tác phẩm văn học sẽ trung thành với nguyên tác, hay chỉ lấy cảm hứng để thỏa sức sáng tạo, vẫn diễn ra không ngớt thậm chí gay gắt trên mạng xã hội.