Người Khơ Mú ở Nghệ An: Cho ma nhà ăn ngày hai bữa như khi còn sống

Sáng, chiều ngày hai bữa, người Khơ Mú ở bản Huồi Thợ xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đều đưa một mâm cơ lên bàn thờ trước khi ăn. Họ mời ma nhà về dùng bữa như khi người quá cố còn nơi dương thế.