Tổ chức đồng bộ các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và trở thành phong trào thi đua đặc biệt

02/03/2024 08:15

Theo dõi trên

Chiều 1/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Cùng dự có đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

01-03-2024-to-chuc-dong-bo-cac-hoat-dong-ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-va-tro-tha-9847d5b2-details-1709342075.jpg
Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc.

Xây dựng bảng theo dõi tiến độ thực hiện

Tại buổi họp, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận đã báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 5121/KH-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND TPHCM về tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo đồng chí Trần Thế Thuận, các sở, ngành của TP đã triển khai theo kế hoạch này, đến nay, đã có kết quả khá rõ nét.

Đồng chí Trần Thế Thuận đã thông tin về 3 nhóm hoạt động lớn theo Kế hoạch số 5121. Cụ thể là công tác tuyên truyền; công tác đền ơn đáp nghĩa, “uống nước nhớ nguồn”; công tác tổ chức hoạt động kỷ niệm, văn hóa, thể thao và du lịch.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung được phân công; đồng thời đề xuất các ý kiến nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 5121 hiệu quả hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Ngô Thanh Sơn thông tin về tiến độ thực hiện của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Trong đó, về công trình sửa chữa 500 nhà tình thương, năm 2023, hệ thống mặt trận đã hoàn thành 388 căn và sẽ hoàn thành số còn lại trong năm 2024. Về  công trình xây dựng phường, xã, thị trấn xanh, sạch, đẹp thân thiện với môi trường, năm 2023, đã kiểm tra công nhận 1.298 khu dân cư/1.000 khu dân cư (đạt tỷ lệ 129,8%); đối với phường xã, thị trấn đã kiểm tra, công nhận 204/312 phường, xã, thị trấn; cố gắng hoàn thành dịp 30/4/2025. Đối với công trình vì Trường Sa xanh, cố gắng hoàn thành trước ngày 30/4/2025.

Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, Sở đã phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện công tác tuyên truyền theo các kế hoạch. Đồng chí Lâm Đình Thắng đề xuất, trong quá trình tổ chức các hoạt động nên xây dựng bảng theo dõi tiến độ và phân bổ thời gian các hoạt động trọng tâm, thời gian khánh thành các công trình, dự án trong thời gian sắp tới. Việc này nhằm tránh trường hợp các công trình, dự án tổ chức khánh thành sẽ dồn trong thời gian ngắn hoặc không phân bổ được các công việc.

Các yếu tố hiện đại, sáng tạo, nghĩa tình phải được thể hiện đậm nét

Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu, ngay từ đầu năm 2024, các địa phương, đơn vị phải tập trung cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Các yếu tố hiện đại, sáng tạo, nghĩa tình phải được thể hiện đậm nét, chuyển thể từ nội dung đến hình thức trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” - đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, tinh thần của phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là phải tạo thành phong trào thi đua đặc biệt; không chỉ của hệ thống chính trị mà của cả người dân TP; không chỉ của TP mà của cả nước. Tổ chức thi đua thành phong trào phải có nội dung, có đôn đốc, có kiểm tra, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và năm 2025; gắn với thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Cùng với đó là gắn với Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng lưu ý, phong trào thi đua phải thật sự sôi nổi, có nội dung, có trọng tâm và mang lại những kết quả cụ thể; phải hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, các công trình để xây dựng và phát triển TP, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân TP, thể hiện nghĩa tình với người dân cả nước.

01-03-2024dcmai-37-1709342119.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động của các tiểu ban

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị Văn phòng UBND TP tổng hợp việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy TPHCM về việc tổ chức các hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đến ngày 10/3 phải hoàn thành báo cáo. Đồng chí Phan Văn Mãi cũng lưu ý Chỉ thị số 21-CT/TU và Kế hoạch số 5121/KH-UBND đã có, vì vậy cần báo cáo công tác triển khai, quán triệt, kết quả thực hiện đến thời điểm này; những nội dung cần đặt ra hay những kiến nghị với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP; những nội dung cần báo cáo, kiến nghị với trung ương để xin ý kiến.

Trao đổi về các kiến nghị, các ý kiến được đưa ra tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhấn mạnh đến việc khởi động hoạt động của các Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2025 tại TPHCM cùng các tiểu ban. Đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu đến ngày 10/3, cần tập trung xây dựng cho được kế hoạch, quy chế hoạt động của các tiểu ban đến 30/4/2025 và thời gian sau đó. Quá trình rà soát của Ban Chỉ đạo và các tiểu ban và xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động sẽ xem xét đề xuất thêm một số tổ chức để phục vụ cho hoạt động này.

Giao việc cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động cho các tiểu ban, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cũng lưu ý cần tiếp tục triển khai các kế hoạch đã ban hành. Trong đó, cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước phải trở thành phong trào, cuộc vận động đông đảo văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên ở trong và ngoài nước tham gia để có các tác phẩm hay. Cùng với đó tổ chức thực hiện 50 công trình, dự án cấp TP. Ở từng ngành, từng cấp cũng có công trình, dự án, công việc, phần việc để chào mừng.

Đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị, với những vướng mắc trong quá trình thực hiện cần trao đổi trong các cơ quan có thẩm quyền được giao trách nhiệm. Những nội dung vượt thẩm quyền cần báo cáo, có kiến nghị cụ thể, kịp thời để giải quyết. “Quan trọng nhất tổ chức đồng bộ các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và trở thành phong trào thi đua đặc biệt với các nội dung, có sản phẩm, kết quả cụ thể, cuối cùng là đóng góp cho sự xây dựng, phát triển TP, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân” – đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Theo hcmcpv.org.vn
Bạn đang đọc bài viết "Tổ chức đồng bộ các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và trở thành phong trào thi đua đặc biệt" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.