Cùng nhà báo Đặng Vương Hưng trò chuyện về “Những lá thư thời chiến Việt Nam”

26/05/2023 10:51

Theo dõi trên

Lựa chọn từ hàng triệu lá thư của những người lính trong khói lửa chiến tranh từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hầu hết tác giả của các lá thư thời chiến đến nay đã không còn nhưng từng cánh thư tay với những dòng chữ viết vội trên trang giấy ố vàng bởi dấu vết thời gian đã trở thành chứng nhân lịch sử vô cùng sinh động về lý tưởng sống cao đẹp, hy sinh và cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc, của cả một thế hệ.

Đó cũng là minh chứng sâu sắc về tình yêu gia đình, tình yêu lứa đôi hòa quyện với tình yêu quê hương, Tổ quốc, góp phần làm nên những trang sử hào hùng không thể nào quên của dân tộc Việt Nam.

Theo hcmcpv.org.vn
Bạn đang đọc bài viết "Cùng nhà báo Đặng Vương Hưng trò chuyện về “Những lá thư thời chiến Việt Nam”" tại chuyên mục Văn hiến phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.