Danh nhân văn hóa - Nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu

Đại hội đồng UNESCO lần 41, họp tại Paris, từ 9 - 24/11/2021, thông qua danh sách “Danh nhân Văn hoá và sự kiện lịch sử niên khoá 2022 - 2023”, trong đó Việt Nam có hai nhà thơ Hồ Xuân Hương và Nguyễn Đình Chiểu. Xin giới thiệu nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.