Nghệ An: Khai mạc trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng"

Ngày 31/8, tại TP Vinh, Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tổ chức Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng”.