Đà Nẵng: Hứa hẹn nhiều điểm đến văn hóa, lịch sử hấp dẫn

Phát huy giá trị di tích, đồng thời tạo điểm đến về văn hóa trong tương lai, Sở VHTT thành phố Đà Nẵng cho biết toàn ngành đang khẩn trương hoàn thành việc nâng cấp, trùng tu, tôn tạo nhiều công trình văn hóa - lịch sử có giá trị, dần đưa vào khai thác trong năm 2022.