Đắk Lắk: Tập huấn về phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Từ ngày 11 – 14/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình tập huấn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.