Tây Ninh báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 9 tháng năm 2022

20/09/2022 10:54

Theo dõi trên

Sở VHTTDL Tây Ninh đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phát sóng chương trình “Dấu ấn thời gian” tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di tích lịch sử mỗi tháng 01 di tích.

a-2534677-1663645963.jpg
Khu du lịch Tòa Thánh ở Tây Ninh. Ảnh: ST

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trên lĩnh vực di sản văn hóa đạt được những kết quả như sau:

Trình UBND tỉnh: Dự thảo Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2030, tỉnh Tây Ninh; đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm muối ớt ở tỉnh Tây Ninh”; cho chủ trương chuyển đổi vị trí đất để xây dựng di tích khu lưu niệm Dương Minh Châu. - Thẩm định hồ sơ tu bổ, tôn tạo 07 di tích Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình ý kiến của Bộ Tài nguyên Môi trường liên quan đến đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu tham quan chuyên đề, nghỉ dưỡng núi Bà Đen diện tích 89 ha tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và định hướng hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng năm 2022. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 10/03/2020 của UBND tỉnh về Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” năm 2022.

thap-co-binh-thanh-768x576-1663646016.jpg
Một trong các điểm du lịch ở Tây Ninh đẹp Tháp cổ Bình Thạnh. Ảnh: ST

Tổ chức trưng bày triển lãm với các chuyên đề “Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) - mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần 2022”; “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam” tại Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III – Cần Thơ năm 2022; phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ IX năm 2022; trưng bày cổ vật phục vụ Hội thảo khoa học “Nhận diện bản sắc văn hóa và truyền thống gia đình tỉnh Tây Ninh”; kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7-2022); kỷ niệm 77 năm Ngày cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022). Phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - đẹp nhất tên Người” và phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phát sóng chương trình “Dấu ấn thời gian” tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di tích lịch sử mỗi tháng 01 di tích . Sưu tầm, tiếp nhận 121 hiện vật (đạt 242% so với kế hoạch đề ra).

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025. Báo cáo công tác bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số.

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 912/KH-UBND ngày 26/3/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 4452/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030”; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2030”; Kế hoạch đề xuất nhiệm vụ và kinh phí triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”; Kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” (thuộc CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025).

Theo disanxanh.cinet.vn
Bạn đang đọc bài viết "Tây Ninh báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 9 tháng năm 2022" tại chuyên mục Truyền thống - Bảo tồn. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.