Kiên Giang: Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế

28/10/2021 19:54

Để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng, hấp dẫn nhà đầu tư, tỉnh Kiên Giang xác định các Chương trình xúc tiến đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm.

2-kien-giang-day-manh-1635384910-1635425639.jpg
Trao đổi thông tin liên quan dự án đầu tư

Nhiều dự án mời gọi đầu tư

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tỉnh Kiên Giang sẽ thu hút đầu tư các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và kinh tế biển.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh sẽ thu hút các dự án phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá quy mô lớn, chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao, xanh, sạch, hữu cơ hướng tới kết hợp du lịch nông nghiệp nông thôn; ứng dụng khoa học công nghệ nuôi trồng thủy sản; phát triển sản phẩm chủ lực, đặc sản (OCOP) theo hướng hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững; các dự án liên kết theo chuỗi giá trị (sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm) gắn với vùng nguyên liệu tập trung; các dự án nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, công nghiệp chế biến, đóng gói, dịch vụ, làng nghề gắn với bảo vệ môi trường; công nghiệp chế biến, đóng gói, dịch vụ, làng nghề gắn với bảo vệ môi trường.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, tỉnh kêu gọi đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, công nghệ số, sản xuất lắp ráp và phụ trợ công nghiệp, chế tạo sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông thủy sản, công nghiệp sử dụng nhiều lao động sản xuất cho xuất khẩu (may mặc, giầy da, điện tử,...), công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường; các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phát triển công nghiệp năng lượng điện gió, điện khí, điện mặt trời và năng lượng tái tạo khác; đường giao thông liên vùng, liên tỉnh.

Lĩnh vực dịch vụ cũng được tỉnh quan tâm mời gọi đầu tư với các dự án phát triển các trung tâm thương mại, dịch vụ hiện đại; tổ hợp khu vui chơi, giải trí chất lượng cao; ngành dịch vụ du lịch, viễn thông, công nghệ thông tin, vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, dịch vụ văn hóa thể thao, dịch vụ thương mại, hạ tầng các khu du lịch, điểm du lịch; phát triển du lịch thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý Nhà nước về du lịch, quản lý điểm đến, quản lý doanh nghiệp; cung cấp thông tin và trải nghiệm phục vụ khách du lịch.

Thu hút đầu tư vào hoạt động thương mại khu vực biên giới Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Cửa khẩu quốc gia Giang Thành gắn kết với phát triển thương mại ở thành phố Phú Quốc, trung tâm đô thị tại huyện Kiên Lương và thành phố Rạch Giá. Dịch vụ vận tải, kho bãi chuyên nghiệp, dịch vụ trọn gói phục vụ giao thông vận tải đường bộ, đường biển, đường hàng không,…

Kinh tế biển tập trung kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản, đặc biệt là nuôi biển; đánh bắt và chế biến hải sản; phát triển du lịch và dịch vụ biển; các cảng biển trọng điểm tại Rạch Giá, Phú Quốc, Kiên Lương, Hà Tiên, Kiên Hải.

Tạo môi trường đầu tư thuận lợi nâng cao năng lực cạnh tranh

Tỉnh xác định Chương trình xúc tiến đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm, hỗn hợp địa phương theo hướng đa dạng, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo sự thông thoáng, hấp dẫn nhà đầu tư.

Do đó, các hoạt động xúc tiến đầu tư bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tạo sức lan toả theo hướng chủ động tiếp cận, tìm hiểu và hỗ trợ các đối tác, tập đoàn lớn có công nghệ cao, đứng đầu hoặc vận hành các chuỗi giá trị. Tạo mặt bằng sạch, hạ tầng kết nối, nguồn nhân lực,... để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.

Cùng với đó, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến đầu tư, cập nhật hệ thống văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của Trung ương để điều chỉnh, bổ sung vào cơ chế chính sách mời gọi đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Kiên Giang. Khuyến khích và hỗ trợ đầu tư về quy hoạch, dữ liệu nguồn lao động, hạ tầng kỹ thuật giao thông, năng lượng, điện nước, hệ thống dịch vụ,...; xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư, cập nhật thông tin về các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Định kỳ 06 tháng, năm tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, loại bỏ những dự án đã có nhà đầu tư hoặc chưa nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đồng thời xây dựng ấn phẩm, tài liệu phục vụ xúc tiến đầu tư, danh mục chi tiết các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư bằng nhiều ngôn ngữ phục vụ các sự kiện; cập nhật thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử của tỉnh, Sở, ban, ngành có liên quan để quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài ngước.

Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư theo hình thức truyền thống, tại chỗ, hỗn hợp tạo sự gắn kết, liên kết giữa các địa phương với các cơ quan Trung ương, giữa địa phương với các vùng, giữa địa phương với các hiệp hội. Định kỳ rà soát, cập nhật tình hình thực hiện các dự án được cấp chủ trương đầu tư, các thỏa thuận hợp tác đầu tư đã được trao/ký kết tại các hội nghị, hội thảo, diễn đàn xúc tiến đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như tạo sự gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và doanh nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao kinh tế trong xúc tiến đầu tư phù hợp với từng nhóm đối tác, chú trọng quan hệ kinh tế với các đối tác đi vào chiều sâu, hiệu quả ở các cơ quan, tổ chức xúc tiến đầu tư nước ngoài, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư theo chuyên đề với các cơ quan đại diện ngoại giao trong và ngoài nước để quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh theo phương thức trực tiếp và trực tuyến. Đa dạng hóa, đa phương hóa đối tác đầu tư; chủ động theo dõi, tiếp cận thông tin xu hướng dịch chuyển dòng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để thu hút các nhà đầu tư có thế mạnh về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, sản xuất theo chuỗi giá trị,...

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025 là: 13.013.000.000 đồng, trong đó, năm 2021 là 2.132.000.000 đồng, năm 2022 là 2.345.000.000 đồng, năm 2023 ước thực hiện 2.579.000.000 đồng, năm 2024 ước thực hiện 2.837.000.000 đồng và ước thực hiện năm 2025 là 3.120.000.000 đồng.

Trương Anh Sáng
Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế" tại chuyên mục Địa phương. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.