Khai mạc Hội thi tuyên truyền “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

06/11/2023 09:59

Theo dõi trên

Tối ngày 5/11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”. Hội thi do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức diễn ra từ ngày 5 đến 8/11.

hinh-01-1699238166.jpg
Ban tổ chức trao cúp lưu niệm cho các đoàn về tham gia Hội thi

Hội thi có 9 đoàn thuộc Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham gia gồm: An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu cho biết: Cách đây 80 năm, Đề cương về Văn hóa Việt Nam ra đời, được xem như bản Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng ta. Bản Đề cương đã trở thành “Kim chỉ nam” cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam qua nhiều giai đoạn cách mạng. Văn hóa ngày càng được xem là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa còn được xác định là sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển đất nước. Trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các quốc gia - dân tộc diễn ra ngày càng mạnh mẽ thì bản sắc và các giá trị văn hóa Việt Nam càng được trân trọng và gìn giữ.

Hội thi được tổ chức nhằm Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” - Cương lĩnh của Đảng về văn hóa, đặt nền tảng tư tưởng - lý luận cho xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khoa học, đại chúng, cách mạng và hội nhập quốc tế. Đồng thời tiếp tục quảng bá, bản tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu cải lương truyền thống, đáp ứng nhu cầu sáng tạo của các nghệ sĩ, diễn viên cũng như góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

h4-canh-trong-tieu-pham-huyen-thoai-anh-hung-1699238264.JPG
Cảnh trong tiểu phẩm cải lương dự thi của đoàn Kiên Giang.

Phát biểu chào mừng Hội thi ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang cho biết: Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” là hoạt động văn hóa nghệ thuật lớn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hội thi là dịp để các tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và sáng tạo trong lao động nghệ thuật. Qua đó gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật cải lương truyền thống, một nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và các tỉnh, thành Nam Bộ cũng như trong cả nước nói chung.

h5-1699238321.jpg
Phần thi của đơn vị tỉnh An Giang.

Hội thi là hoạt động tuyên truyền gần gũi, thiết thực giúp cho quần chúng nhân dân trong tỉnh Kiên Giang hiểu về ý nghĩa lịch sử, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943. Người dân trong tỉnh và đặc biệt ở 02 huyện An Biên và huyện Kiên Lương sẽ được trực tiếp thưởng thức những tiểu phẩm cải lương đặc sắc của các tỉnh, thành phố mang về phục vụ công chúng. Bằng tấm lòng hiếu khách của mình, đơn vị đăng cai sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất để cho các đoàn tham gia Hội thi được thành công tốt đẹp. 

h6-1699238369.jpg
Phần thi của đơn vị tỉnh Bến Tre.

Sau nghi thức lễ khai mạc là phần dự thi của đơn vị đăng cai Kiên Giang với tiểu phẩm cải lương “Huyền thoại Anh hùng” và tiểu phẩm “Một giấc mơ” của đoàn An Giang và tiểu phẩn “Người chị xứ dừa”. Hội thi sẽ bế mạc tổng kết vào ngày 8/11.

Thế Hạnh
Bạn đang đọc bài viết "Khai mạc Hội thi tuyên truyền “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”" tại chuyên mục Địa phương. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.