Kiên Giang thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030

19/10/2021 23:08

Tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh.

87231hinh-trien-lam-sach-tai-kien-giang-1634620904377-1634620904544750830555-1634659654.gif
Triển lãm sách tại Nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang

Kế hoạch đặt ra một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Phấn đấu 14/15 huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; tỉnh duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Có 30% xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo. 100% huyện, thành phố duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; tỉnh duy trì đạt chuẩn mức độ 3. Phấn đấu 100% huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, trong đó có 20% huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; tỉnh đạt chuẩn mức độ 2. Có 50% số người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin; 50% số người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống; 50% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó 12% dân số có trình độ đại học trở lên. Trường Đại học Kiên Giang triển khai đại học số và xây dựng học liệu số; 60% trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường trung cấp và các cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số; 70% các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục.

Đến năm 2030, 100% huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 100% huyện, thành phố và tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo; tỉnh duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phấn đấu 100% huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, trong đó có 60% huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, tỉnh duy trì đạt chuẩn mức độ 2. Có 70% người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin; 70% người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống; 60% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó 15% dân số có trình độ đại học trở lên. Trường Đại học Kiên Giang tiếp tục triển khai đại học số và hoàn thành việc xây dựng học liệu số; 80% trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường trung cấp và các cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số; 90% các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục. 60% công dân đạt danh hiệu công dân học tập; 50% huyện, thành phố được công nhận danh hiệu huyện học tập; tiếp tục thực hiện và đạt trên 50% tiêu chí công nhận danh hiệu tỉnh học tập theo bộ tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về xây dựng xã hội học tập; triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời; đẩy mạnh hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; tổ chức các phong trào, cuộc vận động để thúc đẩy học tập suốt đời; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và phát triển công nghệ đào tạo mở và từ xa./.

Theo bvhttdl.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" tại chuyên mục Địa phương. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.