Kiên Giang chấn chỉnh tình trạng lấn, chiếm hành lang an toàn giao thông

27/10/2021 17:03

Việc lấn chiếm đã gây tình trạng ô nhiễm môi trường, phá vỡ quy hoạch, mất mỹ quan đô thị, mất an toàn cho người dân.

1-kien-giang-chan-chinh-tinh-trang-1635214038-1635328913.jpg
Cơ quan chức năng giải toả việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ để buôn bán gây cản trở giao thông, mất vẻ đẹp mĩ quan đô thị. Ảnh: Huy Đăng

Theo đánh giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, một số địa phương chưa thật sự quyết liệt chỉ đạo và có biểu hiện buông lỏng quản lý dẫn đến người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng, lấn chiếm, xây dựng trái phép,...

Một số nơi người dân lấn, chiếm phần đất bãi bồi ven sông, ven biển, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy,... để xây dựng trái quy định gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, phá vỡ quy hoạch, mất mỹ quan đô thị, gây mất an toàn cho người dân và một số địa phương chưa kịp thời kiểm tra, thanh tra, xử lý sai phạm làm ảnh hưởng đến trật tự, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước.

Nhằm chủ động kiểm soát và có biện pháp phù hợp để quản lý phần đất hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, xây dựng trái phép của các tổ chức, cá nhân trong phần đất hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đất bãi bồi ven sông, ven biển và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng không phép, sai phép, không phù hợp quy hoạch xây dựng. Đặc biệt, đối với việc xây dựng trái phép trong phần đất hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đất bãi bồi ven sông, ven biển để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm, triệt để.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường quản lý phần đất trong hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đất bãi bồi ven sông, ven biển và tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch,... đến các tổ chức, cá nhân được biết nhằm nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật cho các tổ chức, các nhân.

Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai nói chung và việc lấn, chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đất bãi bồi ven sông, ven biển nói riêng về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để kịp thời xử lý, tránh gây hậu quả nghiêm trọng.

Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, xây dựng công trình không đúng quy định nói chung, đặc biệt thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đất bãi bồi ven sông, ven biển./.

Trương Anh Sáng
Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang chấn chỉnh tình trạng lấn, chiếm hành lang an toàn giao thông" tại chuyên mục Địa phương. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.