Huế xây dựng đề án “Văn hóa Huế - Con người Huế: Bảo tồn và phát triển”

18/09/2021 19:04

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt Đề án “Văn hóa Huế - Con người Huế: Bảo tồn và phát triển”, hướng đến xây dựng nền văn hóa và con người Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện.

anh-4-1631964285.jpg
Con người và nét văn hóa Huế.

Đề án “Văn hóa Huế - Con người Huế: Bảo tồn và phát triển” với mục tiêu là xây dựng nền văn hóa và con người Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện, đảm bảo sự hài hòa, kế thừa, phát huy các yếu tố truyền thống, bản sắc dân tộc. Tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa tiên tiến, hiện đại, khoa học; phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người. Đề án được thực hiện trong 3 năm, từ 9/2021 đến tháng 9/2024.

Đề án đã góp phần thành công xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; hướng đến xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

Với nhiệm vụ là nghiên cứu giá trị văn hóa Huế và đặc trưng con người Huế. Các chuyên đề sẽ tập trung nghiên cứu về các loại hình vật thể - phi vật thể, các chủ đề về kiến trúc, xây dựng, quy hoạch của Huế xưa và nay, các loại hình về ẩm thực, cung đình và dân gian, lễ hội, làng nghề thủ công truyền thống, đặc điểm về văn hoá cung đình, văn hoá dân gian, văn hoá đô thị, mỹ thuật Huế.

Cụ thể, các nội dung nghiên cứu giá trị văn hóa Huế bao gồm: Kiến trúc Cố đô Huế, đô thị Huế quá trình phát triển; Nhã nhạc cung đình, ca Huế, hò Huế, tuồng Huế, múa cung đình; Lễ hội cung đình và dân gian; Tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán; Ẩm thực cung đình và dân gian; Trang phục; Ngành nghề thủ công truyền thống; Mỹ thuật truyền thống.

Đối với đặc trưng con người Huế, sẽ tiến hành nghiên cứu về những giá trị văn hoá, con người Huế xưa và nay (truyền thống và hiện đại), những điều kiện hình thành tính cách, phong cách con người Huế, những tác động của điều kiện tự nhiên xã hội, những ưu điểm và nhược điểm. Con người Huế trong giai đoạn mở cửa hội nhập quốc tế.

Các nội dung cụ thể gồm: Bối cảnh lịch sử hình thành con người Huế; Tác động của tự nhiên, thời đại, thể chế và giáo dục đối với con người Huế; Văn hóa ứng xử của người Huế; Một số nhân vật lịch sử Thừa Thiên Huế; Những ưu điểm và hạn chế của con người Huế.

Đề án “Văn hóa Huế - Con người Huế: Bảo tồn và phát triển” là mục tiêu động lực để thúc đẩy các lĩnh vực phát triển, tạo nên bản sắc của thành phố di sản nhằm khẳng định vị thế của tỉnh Thừa Thiên Huế xứng đáng là một trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam./.

Song Quỳnh
Bạn đang đọc bài viết "Huế xây dựng đề án “Văn hóa Huế - Con người Huế: Bảo tồn và phát triển”" tại chuyên mục Truyền thống - Bảo tồn. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.