Nguyễn Tri Phương và đền thờ Trung Hiếu “nhất gia tam kiệt”

Đền thờ Nguyễn Tri Phương còn gọi là đền Trung Hiếu, hay đền “nhất gia tam kiệt”, tọa lạc tại làng Trung Thạnh, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế. Hơn 140 năm qua, ngôi đền này trở thành biểu tượng cho lòng trung hiếu nhân nghĩa đối với người dân làng Trung Thạnh.