Vĩnh Phúc: Hội thảo khoa học Di tích chiến khu Ngọc Thanh, bảo tồn và phát huy giá trị

25/11/2021 10:09

Sáng 25/11, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Hội Di sản văn hoá Việt Nam tổ chức hội thảo Di tích chiến khu Ngọc Thanh, bảo tồn và phát huy giá trị.

dee50959-ea6e-43c1-a9a9-169b75da5276-1637809656.jpeg
Quang cảnh Hội thảo khoa học di tích chiến khu Ngọc Thanh

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh từ năm 1946-1954, trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Ngọc Thanh, Tp Phúc Yên được Trung ương Đảng chọn làm chiến khu I trong Liên khu Việt Bắc. Đóng ở chiến khu là các cơ quan đầu não của Trung ương và địa phương như: Kho bạc nhà nước, Trạm quân y dược, Xưởng quân khí, Ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh, huyện và một số xã, cùng một số đơn vị bộ đội chủ lực của Đại đoàn 308, Đại đoàn 312 và bộ đội địa phương luyện tập, đóng quân. Đó là những lực lượng chính trong chiến dịch Trần Hưng Đạo năm 1950- 1951, góp phần đánh bại nhiều trận càn của giặc Pháp bảo vệ vững chắc trạm tiền tiêu của chiến khu Việt Bắc, cung cấp sức người, sức của cho kháng chiến.

e1646107-9e58-4c7c-8144-0e7b203e62e5-1637809657.jpeg
 

Không chỉ là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống yêu nước cách mạng, Ngoc Thanh còn có tiềm năng về du lịch và sự kết tụ bản sắc, giao thoa và lan tỏa các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Kinh, Sán Dìu…đoàn kết xây dựng quê hương đất nước. Người Vĩnh Phúc luôn tự hào về một Ngọc Thanh - vùng đất tích hợp được những giá trị lịch sử - thiên nhiên - văn hóa và du lịch. Nhiệm vụ của chúng ta phải bảo tồn và phát huy giá trị di tích cũng như khai thác các tài nguyên du lịch quý giá ở đây một cách hợp lý, hiệu quả, theo đúng yêu cầu phát triển bền vững. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, các di tích của chiến khu xưa không còn, chiến khu và các địa danh liên quan chưa được quy hoạch, đầu tư tuyên truyền, quảng bá, khai thác xứng đáng với giá trị và tiềm năng của nó. Qua hội thảo này, ngoài các tham luận về sự kiện lịch sử diễn ra tại chiến khu Ngọc Thanh, Hội thảo sẽ đặt ra việc quy hoạch, khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến, các giá trị cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, không gian văn hóa du lịch của Ngọc Thanh. Đánh giá hiện trạng của khu di tích Ngọc Thanh và đề xuất hướng phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay, cũng như trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc.

15 ý kiến tham luận được đưa ra tại Hội thảo tập trung vào như: Chuyên đề về lịch sử quân sự Việt Nam liên quan đến Ngọc Thanh là vị trí căn cứ địa tiền tiêu của kháng chiến chống Pháp; lịch sử địa phương liên quan đến thời kỳ tiền khởi nghĩa Trung ương đã chọn Ngọc Thanh là cơ sở cách mạng, nhiều hoạt động của Đảng, nhiều nhân vật lịch sử gắn với giải đoạn này. Đồng thời, nhiều tham luận cũng tập trung về giải pháp bảo tồn đi tích, bảo vệ đi sản văn hoá phi vật thể và phát triển du lịch. Trong đó, có công tác bảo vệ và phát huy giá trị phong tục tập quán, nghi lễ, nghệ thuật trình diễn và trí thức dân gian của cộng đồng người dân tộc Sán Dìu; một số đề xuất về xếp hạng di tích, xây dựng trung tâm trưng bày diễn giải thông tin, lộ trình tham quan; các giải pháp về giáo dục di sản và phát triển du lịch bền vững.

Tiến Dũng
Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Hội thảo khoa học Di tích chiến khu Ngọc Thanh, bảo tồn và phát huy giá trị" tại chuyên mục Di sản. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.